Om Journalistcoacherna

Behöver du en erfaren, utomstående men initierad kollega som ger dig den där viktiga bekräftelsen, förlösande informationen, konstruktiva kritiken eller nya infallsvinkeln som skapar en utveckling eller löser en situation?

Nätverket Journalistcoacherna kan erbjuda en sådan kollega.

Vi är en sammanslutning av erfarna och väletablerade, fristående journalister med olika bakgrund, ålder och inriktning. Tillsammans täcker vi de flesta tänkbara typer av arbetsplatser i medielandskapet.

Vi erbjuder coachning enligt olika upplägg och modeller, individuellt men också i grupp.

Vår kompetens bygger framför allt på bred erfarenhet, engagemang i yrket och dess problematik, baskunskap i coachningens praktik och teori samt konsultstöd i form av en erfaren coachingpedagog.

Journalistcoacherna arbetar i enlighet med ett internationellt accepterat regelverk, ICC Standards and Ethics. Det innehåller regler för coachens uppträdande i allmänhet, coachens skyldighet att undvika intressekonflikter, coachens uppträdande gentemot sin klient och löfte om sekretess. Läs gärna igenom regelverket och ställ frågor om du är osäker på hur det ska tolkas.

Kontaktuppgifter till journalistcoacherna finns på respektive coachs sida. Om det inte spelar någon roll för dig
vem du kontaktar, eller har frågor, mejla info@journalistcoacherna.se.

Hoppas vi hörs!