Peder Carlquist

  • peder-2

* Feedback är en bristvara. Goda råd och ärlig, genomtänkt, nyanserad kritik – positiv och negativ. Bästa vägen till utveckling, vare sig det gäller det du just nu håller på med eller redan lämnat ifrån dig.

* Redaktionsmiljön är i normalfallet komplex, stressig och kompetitiv. Inte sällan med informella strukturer, oskrivna och ibland svårtydbara regler. Längtar du efter en samtalspartner som vet vad det handlar om och där du vet att vad som sägs stannar inom rummets väggar?

* Vägen vidare. Hårt tempo, höga krav, oavbruten omvärldskoll. När finns tid att tänka efter? Och med vem ska du prata om vart du är på väg och vart du vill komma? En initierad utomstående kan vara svaret.

* För många, särskilt yngre journalister innebär yrket en flipperkulas väg mellan vikariat, projektjobb, bemanningsanställning, frilansande med osäker kundkrets. Behöver du råd i knepiga valsituationer, hjälp att se möjligheter, hitta utvägar?

* Coachning i grupp passar en del och innebär att dela erfarenheter med andra i liknande (eller annorlunda) situationer – och blir dessutom billigare per deltagare.

* Arbetsgivarperspektivet: Medarbetarnas kompentensutveckling är en självklar tillgång. Det är också deras självkänsla, trygghet och orienterings-förmåga. Att erbjuda är coachning ett sätt att nå flera mål samtidigt.

Detta är vad jag, Peder Carlquist, vill erbjuda som coach, med stöd av erfarenheter från snart 40 år som journalist på landsortstidning, fackpress, nyhetsbyrå, storstadsmorgontidning, television. Som allmänreporter, ekonomireporter, utrikeskorrespondent, redaktör, redaktionschef, tv-dokumentärproducent. Sedan 2007 som frilansande skribent, tv-producent, utbildare av journalister.

Jag är född i Boden 1945, har växt upp och arbetat i Stockholm samt i perioder utomlands – Bryssel och Bangkok.